Specialdesign

När det gäller profilerade produkter så hänger det ofta på detaljerna. Och blir produkten rätt ända ut i detaljerna så uppfattas den i regel som exklusivare av mottagaren.

Om du väljer att ta fram en profilprodukt för ditt företag som är specialdesignad så väljer du inte en dyrare lösning. Tvärtom. Men du får vänta längre på leverans och du måste väga in att vi har vissa lägsta krav på antal. Med lite planering och framförhållning vågar vi lova dig betydligt mer profil för pengarna!

Specialdesign innebär att plagget får sin slutgiltiga profilering redan vid produktionen. Man kan då styra bl a infärgning av textilier och man kan göra brodyrer och andra applikationer som inte går att göra när plagget väl satts samman.

New Wave Mode AB har en egen avdelning för specialdesign och vi följer hårt ställda etiska och miljömässiga krav. Vår uppförandekod innefattar bl a egen anställd personal som genomför regelbundna kontroller hos både våra underleverantörer och deras underleverantörer. Det känns tryggare så, både för oss och för dig.

Vår katalog hittar du här